BÊ TÔNG HOẠT ĐỘNG BƠM AN TOÀN – Cung cấp các bê tông

Cung cấp các bê tông 4.1 CẢNH BÁO! cắm NGUY HIỂM. Đừng đặt bê tông vào phễu máy bơm bê tông, bơm bê tông xe tải phễu, và / hoặc cần cẩu nâng xô cho đến khi các nhà điều hành chỉ đạo bạn làm như vậy. Nếu bơm bê tông hoặc xe tải bơm bê tông chưa được sơn lót, điền vào phễu có thể gây ra các máy bơm bê tông hoặc bơm bê tông…

Bê tông bơm xe tải an toàn hoạt động

1. CẢNH BÁO chung! chuyên gia trong ngành bê tông nên mặc Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) khi làm việc gần một máy bơm bê tông, xe tải bơm bê tông, hoặc xô cẩu. thiết bị thích hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở kính an toàn, giày thép ngón chân, mũ cứng, bảo vệ tai, và găng tay cao su. Các mục này đặc biệt quan trọng khi làm việc gần phễu hoặc…