Putzmeister Cao su Piston Ram DN180 200 230 250 cho bơm bê tông

  hàng. Tên Mô tả Chất liệu TC001 Putzmeister Piston Ram DN200 Polyurethane, cao su Natrual, Cao su với vải chèn TC002 Putzmeister Piston Ram DN230 TC003 Putzmeieter Seal Piston với Hướng dẫn nhẫn DN180 TC004 Putzmeieter Seal Piston với Hướng dẫn nhẫn DN200 TC005 Putzmeieter Seal Piston với Hướng dẫn nhẫn DN230 TC006 Putzmeieter Seal Piston với Hướng dẫn nhẫn DN280…